Çarşamba, 10 Eylül 2014 15:08

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTIR... Özel

Öğeyi Oyla
(0 oy)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTIR
03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürüdüğe girmiş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptaline ilişkin ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ talebiyle dava açılmıştır
Yönetmeliğin 5. Maddesinin C bendinde araştırma ve eğitim hizmetleri gurubunun düzenlemiştir. Bu grupta ‘TURİZM ARAŞTIRMACISI’ unvanının yer almamasalından kaynaklı ilgili maddenin iptali istenmiştir.
Yönetmeliğin 6,13 ve 16. Maddelerinde ŞÜBE MÜDÜRÜ, MÜDÜR VE BUNLARLA AYNI DÜZEYDEKİ GÖREVLER için sözlü sınav uygulamasının iptaline istenmiştir.
Yönetmeliğin 7. Maddesinde görevde yükselme esaslarına tabi müdürlükler arasında KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜK’lerinin sayılmamasının iptali istenmiştir. İlgili madde ile belirtilen müdürlüklerde çalışan personelin görevde yükselmelerin keyfiyete bağlanmış. Ayrıca bu müdürlüklerde liyakatsiz atama yapılmasının önü açılmıştır.
Yönetmeliğin 7-1 maddesinde il halk kütüphanelerinin dışındaki kütüphane müdürlüklerine BBY, KÜTÜPHANECİLİK, DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON VEYA ARŞİVCİLİK bölümü mezunlarının dışında atama yapılmasını öngörmektedir. İlgili bölüm mezunlarının kütüphane müdürü olma olasılıkları kısıtlanmıştır.

Okunma 2373 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 10 Eylül 2014 15:13